ANBI

De stichting is een ANBI erkende organisatie. Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting. 

 

Giften kunt u overmaken op rekening nummer NL36INGB0004194913 t.n.v. Stichting Tjongerhûs te Bantega. BIC-code is INGBNL2A