Anbi

Op deze pagina staan de ANBI-gegevens van stichting Tjongerhûs

 

RSIN nummer: 813937851

Activiteitenplan

Beleidsplan

Doelstelling

 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf, maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

Johannes 12:24